5 dôvodov, prečo je VoIP veľkým krokom k ekologickejšiemu prístupu

Blog > Článok

Prechod na VoIP technológiu znamená nielen úsporu peňazí, ale aj priaznivé podmienky pre životné prostredie. Ale ako je to možné?

Zníženie fyzickej mobility

Po prvé, používanie takého silného (zároveň jednoduchého v očiach užívateľov) telekomunikačného systému, ako je VoIP, znamená, že potreba cestovania a dochádzania sa stáva menšia a menšia. Na komunikáciu môžu zamestnanci využívať množstvo vysokokvalitných virtuálnych komunikačných funkcií, ako napríklad: virtuálne telefónne čísla, znížené tarify hovorov, konferenčné hovory. Všetky funkcie môžu úspešne nahradiť potrebu komunikácie tvárou v tvár. Ako asi tušíte, výsledkom využívania týchto moderných telekomunikačných riešení je obrovské zníženie spotreby paliva a emisií výfukových plynov do atmosféry.

Úspora energie

Vďaka účinným serverom Optimal Call nie je potrebné, aby akákoľvek firma udržiavala svoj vlastný vysoko-energetický PBX systém, ktorý pozostáva z mnohých hardvérových zariadení. Okrem toho, že sú tieto elektronické zariadenia drahé, sú tiež energetickou stopou v dôsledku výrobných, prepravných a skladovacích procesov. Optimal Call môže slúžiť mnohým klientom, ktorí vyžadujú len minimálny počet vlastných fyzických zariadení, čo má za následok výrazné zníženie výdavkov na energiu.

Zníženie používania papiera

Bežne používaná funkcia hosťovaných systémov PBX umožňuje výmenu dát v cloude, čo značne redukuje potrebu tlače a faxovania dokumentov. Jedna z takýchto funkcií, nazývaná Fax over IP (FoIP) alebo aj Fax to mail, označuje proces odosielania a prijímania faxov cez sieť VoIP. To znamená, že nepotrebujete tlačiť dokumenty a odosielať ich pomocou faxového zariadenia. Väčšinu dokumentov môžete ukladať a odosielať online na svojom počítači, bez toho, aby ste museli používať kvantum listov papiera a dodatočné vybavenie.

Minimalizovaný a opakovane použiteľný hardvér

Hostiteľský VoIP telefónny systém vyžaduje minimálny počet hardvérových zariadení. Všetko, čo potrebujete, je pripojenie k internetu a počítač vo forme IP telefónu alebo aplikáciu softphone. Dokonca aj starý hardvér môže byť prispôsobený novým VoIP systémom bez potreby nákupu dodatočného vybavenia. Preto zmizne potreba výroby nových zariadení a v dôsledku toho sa znižuje množstvo skládok toxických elektronických odpadov.

Menej obsadeného priestoru

Menej zariadení a komplikované inštalácie znižujú požadovaný fyzický úložný priestor. To znamená, že nie sú potrebné vyhradené priestory pre servery, káble, ďalšie linky a iný hardvér. V dôsledku takýchto minimalistických technických požiadaviek sa výrazne zníži optimálna veľkosť štandardnej kancelárie. To automaticky zapríčiní väčšie úspory na výdavkoch na energiu (klimatizácia, vykurovanie) a jednoducho efektívnejší priestorový manažment (to znamená viac kancelárií v danom priestore).

Ako môžete vidieť, VoIP technológia ponúka oveľa viac výhod okrem zjavného zlepšenia kvality hovorov a zníženia nákladov súkromnej komunikačnej siete firmy. V súčasnosti by sme si mali viac uvedomovať vplyv, ktorý máme na životné prostredie, a urobiť všetko, čo môžeme na zníženie týchto negatívnych dôsledkov. Takže buďme otvorení, neobávajme sa novej technológie, ak sa preukázalo, že je lepšia pre našu existenciu!