Ako VoIP urobí z „Homeoffice“ istú vec?

Blog > Článok

Každý podnik musí pracovať na získavaní a udržaní talentov v konkurenčnej ekonomike. Vzhľadom na vážny nedostatok zručností a talentov v mnohých odvetviach je schopnosť udržať si dobrých zamestnancov životne dôležitá.

V tomto procese okrem kompenzácie zohrávajú dôležitú úlohu aj príjmy a výhody. Niektoré podniky sa môžu pýšiť svojou pracovnou kultúrou a kancelárskym prostredím, zatiaľ čo iné ponúkajú viac dovolenkových dní alebo penzijných bonusov na prilákanie ľudí. Jednou z najlepších výhod, ktoré by ste mohli poskytnúť potenciálnym kandidátom, je príležitosť pracovať z domu. Často sa volá rôznymi menami – práca na diaľku, práca z domu, homeoffice atď. Znamená to však to isté.

Homeoffice je na celom svete rastúcim trendom. Mnoho ľudí sa rozhodlo zriecť sa každodenného dochádzania, stresu z cestovania a kancelárskeho prostredia s rušivými vplyvmi. Vďaka cloudovej technológii a VoIP je práca z domu možná pre celý rad úloh. Ak máte robustný systém podnikových telefónov, nie je dôvod, prečo by najmenej niekoľko zamestnancov nemohlo pravidelne pracovať z domu.

Homeoffice: Full-Time alebo Part-Time?

Nie všetky úlohy sa dajú vykonávať mimo kancelárie. Zamestnancom však stále môžete ponúknuť flexibilitu ako výhodu. Práca z domu nemusí byť nepretržitou situáciou. Niektorí zamestnanci radi prichádzajú do kancelárie (aspoň pri niektorých príležitostiach) na stretnutia s kolegami alebo pre prácu na dôležitých projektoch.

Zamestnanci pracujúci z domu to môžu robiť na plný úväzok, niekoľko dní v týždni (pre riešenie problémov, ako je starostlivosť o deti apod.), alebo dokonca príležitostne (napríklad v prípade núdze). V každej z týchto situácií zamestnávatelia, ktorí ponúkajú možnosť homeoffice, pritiahnu  skvelých kandidátov lepšie ako konkurencia.

Homeoffice vďaka VoIP od Optimal Call.

Ako VoIP umožňuje prácu z domu?

Len v 21. storočí máme nástroje, ktoré umožnia zamestnancom pracovať z domu. Vďaka vzostupu cloudových služieb pre všetko od účtovníckeho softvéru, e-mailu a nástrojov CRM až po systémy podnikových telefónov, môžu vaši zamestnanci robiť svoju prácu bez ohľadu na miesto. Nie je preto potrebné, aby každý deň prichádzali do kancelárie.

Existuje niekoľko funkcií VoIP, ktoré pomáhajú zamestnancom pracujúcim z domu, napríklad:

Konferenčné hovory

Väčšina hosťovaných VoIP služieb zahŕňa konferenčné hovory. Tie môžu byť vo forme audio alebo video hovorov. Účastníci niekedy nemajú kameru, takže k videu sa môže pripojiť len málokto. Zamestnanci môžu prevádzať bežný hovor na trojsmerný skupinový hovor alebo organizovať stretnutia s 5 až 20 účastníkmi.

Konferenčné hovory sú prínosom pre vzdialených pracovníkov. Už nemusia prichádzať do kancelárie, aby sa stretli s projektovými tímami, klientmi, supervízormi a ďalšími zainteresovanými stranami. Uľahčujú spoluprácu s kolegami, ktorí môžu byť v inom meste alebo dokonca v krajine. Firmy môžu ušetriť veľa peňazí, pretože nemusia platiť zamestnancom cestovné náklady.

Rozšírené nástroje hlasovej schránky

S tradičnou hlasovou schránkou nemáte čo robiť – môžete akurát zanechať odkaz a vypočuť si správy, ktoré vám zanechali ostatní. VoIP hlasová schránka je omnoho sofistikovanejšia.

Optimal Call ponúka integráciu hlasovej schránky a e-mailu. Používatelia môžu nastaviť svoju hlasovú schránku tak, aby sa správy posielali priamo do doručenej pošty spolu s kópiou pôvodnej nahrávky.

Používatelia môžu odpovedať na hlasové správy v doručenej pošte alebo volať späť pomocou aplikácie softphone v počítači. Svoju schránku môžu skontrolovať z ľubovoľného zariadenia pripojeného na internet, nielen z IP telefónu. To všetko znamená, že pracovníci môžu načítať hlasové správy podľa svojho rozvrhu a zabrániť im prerušiť ďalšie úlohy.

Inovatívne spracovanie hovorov

VoIP ponúka tradičné možnosti spracovania hovorov, ako napríklad pozastavenie volajúcich, presmerovanie hovorov alebo ich presmerovanie do hlasovej schránky. Používatelia však majú prístup aj k inovatívnejším funkciám. Ak má niekto viac zariadení, môže nakonfigurovať prichádzajúce hovory tak, aby zvonili všetky súčasne. Môžu tiež nechať vyzváňať zariadenia jeden po druhom, až kým niekto neprijme hovor. Nik viac nemusí zmeškať hovor, len preto, lebo si odbehne na chvíľu od svojho stola!

Mnoho organizácií si začína uvedomovať výhody zamestnancov pracujúcich z domu. Platí to najmä pre obchodných zástupcov, tímy služieb zákazníkov a pracovníkov call centier. Prečo prichádzajú pracovníci do kancelárie, aby odpovedali na volania? S VoIP môžu robiť rovnakú prácu z domu.

VoIP umožňuje prácu z domu pre milióny zamestnancov na celom svete. Mnoho spoločností v skutočnosti zistí, že ich pracovníci sú produktívnejší, pretože sú schopní pracovať v prostredí bez rozptyľovania. Je to výhodná situácia pre všetkých!