Ako zlepšiť kvalitu zvuku VoIP hovorov?

Blog > Článok

Napriek inováciám a progresu VoIP priemyslu za posledné desaťročie, mnohí ľudia naďalej veria mýtom, že kvalita zvuku v sieťach VoIP nie je porovnateľná s analógovými telefónnymi sieťami. Pravdou je, že kvalita zvuku vo VoIP môže byť reálne lepšia ako v zastaralej telefónnej „káblovej“ službe.

Dôvodom pre spomínaný mýt môže byť to, že firmy nikdy nevyskúšali VoIP alebo ak áno, mali problémy s kvalitou zvuku, no bez hľadania príčiny sa vrátili k pôvodnému riešeniu.

Ak sa vyskytli pri volaniach problémy s ukončením hovoru, hluk v pozadí, skreslené slová či iné problémy spojené s kvalitou, prvým krokom k vylepšeniu môže byť zvýšenie šírky pásma alebo rýchlosti internetu. Zatiaľ čo toto môže byť jeden z dôvodov, nejde o jediný faktor ovplyvňujúci kvalitu zvuku.

Takže čo môže robiť firma, aby zlepšila kvalitu zvuku VoIP? Existuje niekoľko faktorov, ktoré by ste mali zvážiť:

Zaobstarajte si rýchlejší internet

Pravdou je, že pomalší internet nie je vždy problém, no niekedy môže byť kameňom úrazu, ktorý zapríčiňuje zlú kvalitu hlasu. Rýchlosť internetu možno bola adekvátnou pár rokov dozadu, ale potreby spoločnosti sa zmenili.

Podnikové dátové siete nesú stále väčší objem údajov, takže by nemalo byť prekvapením, že kvalita hlasu sa časom znižuje. Môže sa stať, že existujúce internetové pripojenie nie je schopné zvládnuť mimoriadny dopyt.

Ďalší faktor môže byť výkonnosť poskytovateľa internetových služieb. Niekedy skutočne nedostanete rýchlosť internetu, o ktorú ste prejavili záujem. Ak je toto problém, možno by ste mali zvážiť dodávateľa.

Znížte zaťaženie siete v najfrekventovanejších časoch

Keďže podniky prechádzajú z fyzických inštalácii na cloudové SaaS (Softvér ako služba) pre rôzne obchodné procesy, tak preťaženie siete je skutočným problémom. Ak kvalita zvuku padne niekoľkokrát počas najfrekventovanejších časoch, ale inokedy nie, vylepšenie rýchlosti internetu nie je vždy najlepším riešením.

Skôr ako sa budete snažiť obmedziť maximálny počet súbežných hovorov alebo pozastaviť sťahovanie, kým niekto uskutoční volanie, môže byť lepšie rozdeliť čas zaťaženia na menej frekventované časy. Napríklad, firma môže spustiť náročné úlohy, ako napríklad automatické synchronizovanie súborov alebo zálohovanie v noci alebo skoro ráno, aby sa znížilo preťaženie.

Optimalizujte nastavenie QoS (Kvalita služby)

Vhodné nastavenia QoS môžu mať značný dopad na kvalitu zvuku, pretože správne nastavenia umožní sieťovému hardvéru dávať prednosť hlasovým hovorom pred inými formami prenosu. Avšak, nie vždy sú správne nakonfigurované alebo nie sú nastavené vôbec!

Všeobecne router smeruje najprv dnu, potom von, keď sa jedná o dátové pakety. To znamená, že bez QoS nebudú hlasové pakety prioritné, čo častokrát vedie k upusteniu alebo zmeškaniu hovoru. Na druhej strane, so správnym označením QoS, budú hlasové pakety správne identifikované a tlačené do popredia fronty.

Komplexné hodnotenie siete

Niekedy problémy siahajú hlbšie ako len do rýchlosti internetu či šírky pásma. Faktory ako Jitter a Latencia dokážu mimoriadne zhoršiť kvalitu hlasu hovorov, bez ohľadu na dostupnú šírku pásma.

Latencia je časové oneskorenie, keď sa pakety dostanú zo zdroja do cieľa. Ak časť hovoru ide cez verejnú internetovú sieť, latencia sa môže zvýšiť hranicu požadovanú pre vysokokvalitný zvuk.

V tom istom zmysle, jitter je variabilita časového oneskorenia medzi jednotlivými paketmi. To znamená, že rôzne dátové pakety nedorazia v rovnakom poradí v akom boli odoslané. Z koncového bodu zdroja sa údaje odosielajú v nepretržitom toku. Avšak na mieste určenia môžu byť v poradí alebo oddelene v závislosti od jitteru.

Komplexné hodnotenie siete môže byť užitočné pri identifikácii toho, či sú tieto hodnoty v norme alebo nie. Nastavenia QoS sa čiastočne môžu postarať o latenciu, ale iné riešenia zahŕňajú riadenie siete založené na politike, Multi Protocol Label Switching rezervácie šírky pásma. V prípade jitteru je inštalácia jitterového buffera alebo identifikácia a odstránenie zdroja jitteru efektívne riešenie.

Získajte špecializovaný VoIP hardvér

V niektorých prípadoch môžete s VoIP využívať súčasné vybavenie pomocou adaptérov a náhlavných súprav. Technicky je to možné, avšak kvalita zvuku nemusí byť postačujúca. Ak firma potrebuje okamžite začať s VoIP s čo najnižšími nákladmi, takáto možnosť je pre nich najvhodnejšia.

Aj keď to nie je spočiatku cenovo efektívne riešenie, je lepšie vynoviť vybavenie (telefónne zariadenia, routere a iné) časom, keď si to firma môže dovoliť. Nezáleží na tom, koľko veľa optimalizácii a softvérových nastavení prejde zmenou, aj napriek tomu môže byť zložité zlepšiť kvalitu zvuku na zlom hardvéri.

Existuje mnoho faktorov, ktoré ovplyvňujú VoIP zvuk a tu je pár krokov, ktoré môžete vyskúšať, ak chcete zlepšiť kvalitu hovorov vo VoIP nasadeniach.