Cenník VoIP služieb

Cenník pre individuálnych klientov

Cenník volaní pre individuálnych klientov

Cenník volaní do vybraných zón (krajín) pre individuálnych klientov

Volania bez paušálu
Cena v € za minútu
Slovensko a celá EU pevná sieť 0,02 € / minúta (bez DPH)
Slovensko a celá EU mobilná sieť 0,05 € / minúta (bez DPH)

Neobmedzené volania na Slovensku a v Českej republike
Pevná a mobilná sieť mesačne 10 € / mesačne (bez DPH)
Celá EU pevná sieť 0,02 € / minúta (bez DPH)
Celá EU mobilná sieť 0,05 € / minúta (bez DPH)

Neobmedzené volania mobilná a pevná sieť
Slovensko a celá EU 16 € / mesačne (bez DPH)