Slovník VoIP telefónie (S)

Blog > Článok

Svet VoIP je skutočne fascinujúci. Avšak pre niekoho môžu byť nové funkcie a celkové fungovanie IP PBX trochu mätúce. Ak chcete pomôcť tým, ktorí práve začínajú s VoIP technológiou alebo tým, ktorí narazili na nepoznaný pojem, ponúkame vám krátky prehľad najdôležitejších výrazov so stručným vysvetlením. Prinášame vám slovník VoIP telefónie.

Slovník VoIP - písmeno S.

S

Satellite Phone – v preklade „satelitný telefón“: Satelitný telefón je konkrétny typ mobilného telefónu, ktorý sa pripája k satelitom obiehajúcim zem. Funkcie na väčšine systémov sú podobné tradičným mobilným telefónom a podporujú prenos hlasu, služby krátkych správ a umožňujú prístup k internetu s nízkou šírkou pásma. V závislosti od konkrétneho systému môže pokrytie zahŕňať celú Zem alebo len špecifické regionálne oblasti.

Secure Shell (SSH) v preklade „Bezpečné puzdro“: Sieťový protokol na povolenie šifrovaných a bezpečných pripojení k vzdialenému sieťovému zariadeniu, a týmto spôsobom, napríklad na prístup ku konzole zariadenia.

Session Initiation Protocol (SIP) v preklade „Protokol spustenia relácie“: Sieťový protokol na vytvorenie a riadenie pripojení v rámci IP siete. SIP umožňuje zriadenie telefónnych kanálov, ktoré môžu byť použité na prenos okamžitých správ, audio a video dát pomocou RTP.

Silence Suppression and Comfort Noise Generation – v preklade „Potlačenie ticha a generovanie hluku“: Potlačenie ticha je prostriedkom na zvýšenie počtu hovorov podporovaných znížením šírky pásma pre jeden hovor. Ak nie je reč prítomná, aktivuje sa potlačenie ticha a generovanie hluku. To sa dosiahne odstránením a neprenášaním prirodzeného ticha, ktoré sa vyskytuje v normálnom obojsmernom spojení.

Generovanie hluku poskytuje umelo generovaný šum pozadia na upokojenie volajúcich. Vedia tak, že ich hovory sú stále prepojené počas tichých období.

Snom: Výrobca VoIP telefónov a iných zariadení so sídlom v Berlíne, Nemecku.

Softphone – v preklade „Softfón“: Softvér, ktorý poskytuje telefónne funkcie na PC či mobile ako alternatívu k desktopovým telefónom na báze SIP.

Speed Dial – v preklade „Rýchla voľba“: Telefónne čísla alebo príkazy môžu byť umiestnené na tlačidlách rýchlej voľby telefónu. To umožňuje ich vyvolanie stlačením jediného tlačidla.

STUN – je protokol na pomoc zariadeniam s ich smerovaním paketov za bránou firewall NAT alebo routerom.

Switch – v preklade „Prepínač“: Prepínač je zariadenie, ktoré uchováva záznam MAC adries všetkých pripojených zariadení. Potom prenáša prichádzajúce údaje z ľubovoľného z viacerých vstupných portov do špecifického výstupného portu, ktorý bude prijímať údaje smerom k určenému cieľu.

Optimal Call vám čoskoro prinesieme posledný Slovník VoIP (T-Z) telefónie!