Slovník VoIP telefónie (C-D)

Blog > Článok

Svet VoIP je skutočne fascinujúci. Avšak pre niekoho môžu byť nové funkcie a celkové fungovanie IP PBX trochu mätúce. Ak chcete pomôcť tým, ktorí práve začínajú s VoIP technológiou alebo tým, ktorí narazili na nepoznaný pojem, ponúkame vám krátky prehľad najdôležitejších výrazov so stručným vysvetlením.

 

C

Call centrum: Spoločnosť alebo oddelenie, ktoré je zodpovedné za spracovanie prichádzajúcich hovorov. Zvyčajne sa nachádzajú v oddeleniach s vysokým objemom hovorov. Centra odchádzajúcich hovorov uskutočňujú hovory do okolitého sveta, zvyčajne volajú klientom a potenciálnym klientom.

Call Detail Records (CDR) – v preklade „Detailné záznamy hovorov“: Zoznam hovorov, ktoré boli uskutočnené prostredníctvom telefónu alebo pobočkovej ústredne. Podrobnosti o konkrétnom hovore, ktorý zahŕňa informácie o trvaní, pôvode a ďalšie relevantné informácie.

Call Flow – v preklade „Tok hovorov“: Grafický plán hovorov, ktorý umožňuje automatické spracovanie prichádzajúcich hovorov. Call Flow umožňuje jednoduchú implementáciu komplexných telefónnych scenárov a taktiež aj skvelú starostlivosť o zákazníkov.

Call Groups – v preklade „Skupiny hovorov“: Logické prepojenie viacerých telefónnych zariadení do skupín. Umožňujú, aby sa telefóny v rámci tej istej skupiny hovorov dostali cez to isté telefónne číslo a súčasne zvonili.

Caller – v preklade „Volajúci“: Osoba, ktorá iniciuje telefónny hovor.

Caller ID – v preklade „ID volajúceho“: Používa sa na identifikáciu telefónov. Zvyčajne sa odosiela ako kombinácia mena a čísla volajúceho. Zobrazuje sa na displeji telefónu volajúceho.

Cloud Communications – Hlasová a dátová komunikácia založená na internete, kde telekomunikačné aplikácie, prepínanie a ukladanie sú hostiteľom tretej strany mimo organizácie, ktorá ich používa, a sú prístupné cez verejný internet.

Codec – v preklade „Kodek“: Konvertuje dátový tok softvéru alebo hardvérového zariadenia, aby mohol byť odoslaný, prijatý, použitý, uložený alebo šifrovaný. Kodeky sú vhodné najmä pre video streaming a videokonferencie. Kodeky skomprimujú a dekomprimujú, zakódujú alebo dekódujú dátové pakety.

Computer Telephony Integration (CTI) – v preklade „Integrácia počítačovej telefónie“: Softvér, ktorý umožňuje pripojenie VoIP telefónov a počítačov, čo umožňuje ovládanie funkcií telefónu z počítača.

Conference Call – v preklade „Konferenčný hovor“: Zlúčenie niekoľkých komunikačných kanálov, ktoré umožňujú viacerým účastníkom pripojiť sa k stretnutiu a navzájom spolu komunikovať.

Connection – v preklade „Pripojenie“: Pokiaľ ide o telefonovanie, connection zvyčajne odkazuje na zavedený kanál konverzácie na odosielanie zvukových a obrazových signálov.

 

D

Data – v preklade „Dáta“ alebo „Údaje“: Zvyčajne sa považujú ako synonymum pre informácie, no keď sa používajú pre opis sieťovej typológie, vzťahujú sa na akýkoľvek prenos okrem hlasu.

Data Networks – v preklade „Dátová sieť“: Dátové siete umožňujú počítačom odosielať a prijímať dátové pakety v sieťových pripojeniach. Ďalej umožňujú prístup, používanie, ukladanie alebo šifrovanie dát pre viacerých používateľov. Dátové siete sa môžu značne líšiť vo veľkosti a zložitosti. No vo všeobecnosti používajú systémové ovládanie, dátové prepínače a sieťové prepojenia alebo dátové pripojenia.

Data Transfer Rate – v preklade „Rýchlosť dátového prenosu“: Ide o rýchlosť prenosu daného množstva údajov z jedného miesta na druhé.

Dial Pattern – v preklade „Vytáčaný vzorec“: Kombinácia čísiel priradených konkrétnej možnosti, ako si poskytovateľ vyberie, alebo či je hovor adresovaný interne/externe.

Dial Plan – v preklade „Plán vytáčania“: Určuje, ako interpretovať volané čísla, napríklad ako interné rozšírenia, miestne čísla, diaľkové alebo medzinárodné čísla.

Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) – v preklade „Digitálne vylepšené bezdrôtové telekomunikácie“: Medzinárodný štandard pre bezdrôtové telekomunikácie, najmä pre bezdrôtové telefóny.

Digital Subscriber Line (DSL) – v preklade „Digitálna účastnícka linka“: Technológia telefónu, ktorá umožňuje digitálne pripojenie k širokopásmovému internetu cez existujúce medené telefónne linky, zatiaľ čo umožňuje telefonickej službe prenášať analógový signál na tej istej linke.

Direct Inward Dialing (DID) – v preklade „Priame volanie“: Služba, ktorá umožňuje spoločnosti prideliť jednotlivé telefónne čísla každej osobe v rámci svojho systému PBX.

Do Not Disturb (DND) – v preklade „Nerušiť“: Funkcia telefónu, ktorej úlohou je odmietnuť všetky hovory, pričom to nie je signalizované na zariadení.

Dual Tone Multi Frequency (DTMF) – v preklade „Dvojitý tón viacnásobnej frekvencie“: Tiež známy ako Touchtone, je to signál generovaný po stlačení kľúčových tlačidiel telefónu, ktoré sú odosielané telefónnej spoločnosti. Tieto signály sú vlastne dva tóny s určitou frekvenciou navrhnuté tak, aby ich hlas nemohol duplikovať. Ide vlastne o metódu prenosu telefónnych čísel, ktorá sa používa na prenos čísel prostredníctvom klávesnice telefónu. Pri IP telefónii sa odosielajú správy SIP namiesto tónov.

Dynamic Host Control Protocol (DHCP) – Komunikačný protokol, ktorý umožňuje správcom siete kontrolovať a distribuovať adresy IP z centrálneho bodu do každého počítača alebo zariadenia v sieti.

This content will appear inside a popup…