Slovník VoIP telefónie (I-J)

Blog > Článok

Svet VoIP je skutočne fascinujúci. Avšak pre niekoho môžu byť nové funkcie a celkové fungovanie IP PBX trochu mätúce. Ak chcete pomôcť tým, ktorí práve začínajú s VoIP technológiou alebo tým, ktorí narazili na nepoznaný pojem, ponúkame vám krátky prehľad najdôležitejších výrazov so stručným vysvetlením. Prinášame vám slovník VoIP telefónie.

I

Incoming Call – v preklade „Prichádzajúci hovor“: Externé volanie prijaté z vonkajšieho sveta v ústredni alebo telefóne.

Integrated Access Device – v preklade „Integrované prístupové zariadenie“: Zariadenie na mieste zákazníka, ktoré sa používa na konverziu digitálnych signálov späť na hlas. Zvyčajne sa používa v spojení s pripojením DSL.

Integrated Services for Digital Network (ISDN) – v preklade „Integrované služby pre digitálnu sieť“: Telekomunikačná norma vytvorená na výmenu analógovej telefónnej siete v polovici 90. rokov, integrujúca reč aj údaje na rovnakých komunikačných linkách.

Interactive Voice Response (IVR) – v preklade „Interaktívna hlasová reakcia“: Umožňuje počítaču komunikovať s ľuďmi pomocou rozpoznávania hlasu a zadávania tónov DTMF pomocou klávesnice telefónu. Umožňuje automatizovanú interakciu napr. medzi zákazníkmi a telefónnym systémom spoločnosti, a tým dokáže zjednodušiť správu hovorov a presmerovanie.

Internal Call – v preklade „Interný hovor“: Hovor medzi dvoma používateľmi, ktorí sú prihlásení do toho istého telefónneho systému, a preto nevyžaduje vytvorenie externého pripojenia.

Internet Protocol (IP) – v preklade „Internetový protokol“: Hlavný komunikačný protokol na poskytovanie dátových balíkov prostredníctvom internetu od zdroja až po cieľ na základe IP adries.

IP Adresa – Číselné označenie priradené každému zariadeniu pripojenému do siete, ktoré používa internetový protokol na komunikáciu. Umožňuje identifikovať a lokalizovať zariadenia v telekomunikačnej sieti, aby sa umožnil prenos dát.

Internet Protocol Private Branch Exchange (IPBX/IP PBX) – v preklade „Internetová protokolová pobočková ústredňa“: Telefónna ústredňa, ktorá je lokálne umiestnená v budove alebo oblasti. Hovory sú spravované a spracovávané v rámci siete IP, ako je lokálna sieť (LAN). Prístup do a z interných systémov IPBX a externých telefónnych sietí vrátane verejnej telefónnej siete (PSTN) je riadený sieťovým zariadením označovaným ako brána. Systémy IP PBX ponúkajú prenos hovorov, integráciu s PC, rýchlu voľbu, voicemail, ako aj súkromie a kontrolu svojich vlastníkov.

J

Jitter: Zaťažovanie dát sa zvyšuje alebo naopak znižuje a v takom prípade smerovače na internete môžu vytvárať trochu odlišné časy, ako jednotlivé pakety cestujú z jedného bodu do druhého. Táto odchýlka v čase je známa ako jitter.

This content will appear inside a popup…