Slovník VoIP telefónie (L-N)

Blog > Článok

Svet VoIP je skutočne fascinujúci. Avšak pre niekoho môžu byť nové funkcie a celkové fungovanie IP PBX trochu mätúce. Ak chcete pomôcť tým, ktorí práve začínajú s VoIP technológiou alebo tým, ktorí narazili na nepoznaný pojem, ponúkame vám krátky prehľad najdôležitejších výrazov so stručným vysvetlením. Prinášame vám slovník VoIP telefónie.

L

Latency – v preklade „Oneskorenie“: Napriek tomu, že dátová komunikácia môže byť meraná v milisekundách a nanosekundách, medzi požiadavkou na údaje a výsledkom prenosu dát existuje vždy nejaké oneskorenie. Toto oneskorenie sa nazýva latencia. Čím sú bližšie prenosové rýchlosti k nule, tým je lepšia latencia medzi komunikujúcimi zariadeniami. Technicky, rýchlosť svetla (3×108 m/s) namiesto nuly predstavuje perfektnú latenciu.

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) – v preklade „Ľahký protokol prístupu k adresárom“: Server LDAP zvyčajne poskytuje sieti centrálnu adresu alebo telefónny zoznam, ku ktorému môžu pristupovať aj klienti, ako aj IP telefóny v rovnakom čase.

Line – v preklade „Linka“: Termín telefónna linka zostáva z minulosti, kde bol potrebný dvojvodičový kábel pre každý telefónny hovor.

Line Echo – v preklade „Echo linky“: Echo, ktoré je bežné v sieti PSTN. Je vytvorené v dôsledku hlasového prechodu cez hybridné alebo 2 drôtové až 4-vodičové konverzie.

Local Number Portability (LNP) – v preklade „Prenosnosť miestnych čísel“: Je schopnosť telefónneho zákazníka uchovávať svoje telefónne číslo, ak prechádza na iného poskytovateľa telefónnych služieb.

Log – v preklade „Záznam“: Zhromažďuje systémové správy, ktoré používateľovi poskytujú informácie o určitých udalostiach alebo o chybách v telefónnom systéme.

M

MAC adress – v preklade „MAC adresa“: Hardvérová adresa pre zariadenia podporujúce sieť, ktoré je nastavené výrobcom zariadenia a nemôže byť zmenené. Takto umožňuje globálne zreteľnú identifikáciu zariadenia.

Mailbox – v preklade „ Poštová schránka“: Taktiež Voice Mailbox alebo Inbox. Softvér, ktorý automaticky uskutočňuje hovory a poskytuje príležitosť volajúcemu, aby zanechal hlasovú schránku tomu, komu sa nedovolal.

Mean Opinion Score (MOS) – v preklade “Priemerné skóre posudku”: Poskytuje číselnú indikáciu vnímanej kvality prenosu hlasu po kompresii a/alebo prenosu a je vyjadrená ako číslo v rozsahu od 1 do 5. Pričom 1 je najnižšia vnímaná kvalita zvuku a 5 je najvyššie vnímané meranie kvality zvuku.

Multimedia Terminal Adapter (MTA) – v preklade „Multimediálny terminálový adaptér“: Zariadenie, ktoré spája tradičný telefón s káblovým vedením a konvertuje analógový hlas na digitálne signály.

Music-on-hold – v preklade „Hudba pri podržaní“: Zvukový súbor prehrávaný volajúcim, ktorí musia čakať vo fronte hovorov alebo sú podržaní.

N

Network – v preklade „Sieť“: Integrácia viacerých počítačov alebo iných zariadení IP, ktoré zdieľajú spoločné služby a zdroje, a preto môžu komunikovať navzájom.

Network Address Translation – v preklade „Preklad sieťových adries“: Internetový štandard, ktorý umožňuje lokálnej sieti používať jednu verejnú IP adresu na pripojenie k internetu. Ide o súbor miestnych IP adries na identifikáciu každého počítača alebo zariadenia v lokálnej sieti. Preklady NAT sú výzvou pre VoIP a v niektorých prípadoch majú za následok jednosmerný zvuk.

Night switch – v preklade „Nočný spínač“: Funkcia, ktorá umožňuje automatickú aktiváciu správ o neprítomnosti, napríklad mimo úradných hodín alebo cez víkendy a sviatky.

Notifications – v preklade „Upozornenia“: Často sa používa, ako všeobecný pojem pre rôzne typy systémových správ, ako napríklad pre zmeškané hovory alebo pre prichádzajúce hlasové správy.