Slovník VoIP telefónie (T-Z)

Blog > Článok

Svet VoIP je skutočne fascinujúci. Avšak pre niekoho môžu byť nové funkcie a celkové fungovanie IP PBX trochu mätúce. Ak chcete pomôcť tým, ktorí práve začínajú s VoIP technológiou alebo tým, ktorí narazili na nepoznaný pojem, ponúkame vám krátky prehľad najdôležitejších výrazov so stručným vysvetlením. Prinášame vám slovník VoIP telefónie.

Slovník VoIP telefónie od Optimal Call.

T

T38 – je uznávaným štandardom pre odosielanie faxových prenosov cez sieť IP v reálnom čase. Správy sa odosielajú ako pakety UDP alebo TCP/IP.

Telefónkomunikačné zariadenie slúžiace na prenos zvuku, jazyka a videa. Je dostupné pre rôzne prenosové techniky ako je SIP, ISDN a anológ.

Telefónne spojenie – technická infraštruktúra, ktorú poskytuje sieťový operátor na pripojenie k verejnej komutovanej telefónnej sieti (PSTN) a nadviazanie telefónnych hovorov.

Telefónny server – alternatívny pojem pre PBX.

Text-to-Speech (TTS) v preklade „Prevod textu na reč“: Texty sa transformujú na syntetizovanú reč generovanú počítačom, napríklad ako súčasť systému IVR.

Tiptel – výrobca VoIP telefónov a ďalších zariadení so sídlom v Ratingene v Nemecku.

Transfer – v preklade “Prenos”: Funkcia PBX, ktorá umožňuje presmerovať aktívne hovory na iného volaného. Existujú dva typy prenosu, slepé (bez oznámenia) a upozorňujúce (s oznámením). V prípade slepých prenosov sa hovor presmeruje na nového volaného bez predbežného oznámenia. Naproti tomu pri upozorňujúcom prenose sa odovzdávajúca strana a nový volaný najprv krátko poradia, zatiaľ čo volajúci je pozastavený a počuje hudbu.

Slovník VoIP telefónie od Optimal Call.

U

User Datagram Protocol (UDP) – v preklade „Protokol užívateľských údajov“: Ide o komunikačný protokol, ktorý neposkytuje sekvenciu paketov. Aplikácia musí byť schopná skontrolovať, či celá správa dorazila a či je v správnom poradí.

Slovník VoIP telefónie od Optimal Call.

V

Video kodek – algoritmy, ktoré komprimujú a kódujú alebo dekomprimujú a dekódujú digitálne video. Keď sa video skomprimuje, aby sa zmenšila jeho veľkosť a zvýšila sa rýchlosť prenosu údajov, natrvalo stratí niektoré zo svojich informácií, t. j. kvalitu, v závislosti od vybraného video kodeku.

Video telefón – telefón s video displejom, ktorý umožňuje simultánny video a audio prenos v reálnom čase.

Video telefónia – prenos video údajov súbežne s rečou počas telefonického rozhovoru pomocou videotelefónov.

Virtual Private Network (VPN) – v preklade „Virtuálna privátna sieť“: Spojenie medzi dvomi sieťovými zariadeniami, ktoré je zabezpečené certifikáciou. Prenos údajov je šifrovaný, aby sa chránili prenášané údaje.

Voicemail – hlasová správa volajúceho, ktorá je zaznamenaná v poštovej schránke a ktorú si môže poslucháč neskôr vypočuť.

Voice Activation Detection – v preklade „Detekcia hlasovej aktivácie“: Ide o softvérovú aplikáciu, známu tiež ako potlačenie ticha, ktorá umožňuje detekciu neprítomnosti zvuku po stanovenú dobu pomocou techník na zachovanie šírky pásma, pretože mnoho konverzácií môže v skutočnosti zahŕňať polovičné ticho. Dá sa použiť aj na posielanie nečinného alebo pohodlného šumu do vzdialeného IP telefónu alebo IAD, ktorý vytvára ilúziu konštantného prenosového toku počas ticha, takže poslucháč nebude mať pocit, že linka zmizla.

Voice over Internet Protocol (VoIP) – prenos hlasu cez internet ako digitálne pakety namiesto tradičných protokolov PSTN založených na obvode. VoIP používa protokol v reálnom čase (RTP), ktorý pomáha zaistiť, aby sa pakety doručili včas.

Slovník VoIP telefónie od Optimal Call.

Y

Yealinkvýrobca VoIP telefónov a ďalších zariadení so sídlom v Číne.

Slovník VoIP telefónie od Optimal Call.

Z

Zoiper softphone podporujúci SIP a IAX.

Posledná časť série Slovníku VoIP telefónie od Optimal Call je vonku. Neváhajte a objasnite si nepoznané pojmy aj vďaka predchádzajúcim článkom!