Služba VoIP pre medzinárodné hovory

Blog > Článok

Jedným z najväčších dôvodov prechodu na VoIP, ako pre podniky, tak aj pre jednotlivcov, je úspora nákladov. Spotrebiteľské VoIP má častokrát obmedzenú ponuku funkcií v porovnaní s hosťovanými službami a prichádza s porovnateľne nižšími cenami. Aj keď mnohé organizácie oceňujú nespočetné technické a obchodné vlastnosti, ktoré ponúka VoIP, prvým podnetom na prepnutie z PSTN je pravdepodobne rozdiel v nákladoch.

Je to najmä prípad VoIP služby pre medzinárodné hovory. Existuje mnoho dôvodov pre lacnejšie ceny, z ktorých niektoré súvisia so samotnou technológiou, zatiaľ čo iné s konkurenciou na trhu. Hosťované VoIP od Optimal Call môže vašej organizácii ušetriť značné sumy v rôznych oblastiach, ako napríklad:

  • Hovory v rámci organizácie sú bezplatné. To znamená, že zamestnanci môžu zostať v kontakte a hovoriť tak dlho, ako je to potrebné na produktívnu prácu.

  • Ceny za hovory sú nižšie ako ceny účtované tradičnými telefónnymi operátormi.

  • Medzinárodné hovory sú omnoho lacnejšie, pretože hovory sú smerované cez internet a nie cez okruhy PSTN.

  • Nižšia počiatočná investícia, pretože telefónna služba a pobočková ústredňa sú dodávané prostredníctvom internetu. Organizácia teda nemusí investovať do hardvéru, okrem nákupu stolných telefónov (aj tie sa dajú nahradiť softfónmi).

Medzinárodné volanie na hosťovanom VoIP

Spôsob vybavovania medzinárodných hovorov sa môže líšiť v závislosti od poskytovateľa. Pokiaľ ide o volacie programy, Optimal Call má samostatné plány pre domáce a medzinárodné hovory. Domáci plán, teda volací plán v rámci Slovenskej a Českej republiky obsahuje neobmedzené volania. Ďalej je atraktívny program neobmedzených volaní v rámci Európskej únie. No ako je to s ostatnými krajinami sveta? Platíte to, čo pretelefonujete, pričom ceny za minútu do jednotlivých krajín sú skutočne priaznivé.

Toto nie je vždy spôsob, akým funguje fakturácia za medzinárodné hovory u všetkých poskytovateľov. Niektoré ponúkajú veľmi drahé plány, napríklad neobmedzené volania do celého sveta. Avšak pre väčšinu firiem je to nepotrebné a zbytočné.

Ako môžete vidieť, aj obyčajné volania do zahraničia môžu spôsobiť zmätok. Výber správneho plánu pre vašu spoločnosť by nemal trvať dlhšie ako nastavenie celého telefónneho systému firmy!

V súčasnosti sa väčšina spoločností musí zaoberať medzinárodnými projektami, klientami či spoluprácami. Telefónne hovory sú určite dôležitou súčasťou obchodnej komunikácie. Výber správneho medzinárodného plánu môže teda zásadne zmeniť váš mesačný telefónny účet. Pre viac informácii o medzinárodných volaniach neváhajte kontaktovať podporný tím Optimal Call!