VoIP telefónne systémy pre zdravotnícke centrá

Blog > Článok

Ponúknite neuveriteľnú službu svojim pacientom

Pre lekárov a zubárov je veľmi dôležité, aby zostali v spojení so svojimi pacientmi a dodávateľmi prostredníctvom telefónneho systému alebo pobočkovej ústredne. V posledných rokoch, rýchle zmeny v komunikačných technológiách viedli k vyspelosti technológie VoIP (Voice over IP). Analógové a ISDN linky idú do úzadia a do popredia sa dostáva VoIP telefónia. Je to budúcnosť komunikácie pre každé zdravotnícke centrum.

Distribúcia hovorov založená na čase a prioritách v IP

Pridajte rôzne hlasové pokyny na rôzne hodiny dňa a uistite sa, že hovory budú nasmerované správne počas obedných prestávok alebo otváracích hodín. Fronty hovorov a Skupiny hovorov zabezpečujú prioritné spracovanie prichádzajúcich hovorov a iné riešenia núdzových situácií.

Pre špeciálne služby, ako sú napríklad nočné smeny, je štandardné smerovanie hovorov a oznámenia možné ľahko upraviť jednoduchým stlačením tlačidla na telefóne. IP telefónia podporuje aj pokročilé funkcie, ako je presmerovanie hovorov na mobilné telefóny alebo presmerovanie hlasových správ na e-mailovú adresu.

Mobilita na pracovisku a DECT zodpovedajú za zdravotnú starostlivosť

Vývoj softvérových telefónov (tiež nazývaných UC klienti) a Hot Desking umožňujú jednoduchú zmenu stolov a kancelárií pre zdravotnícky personál. Presun medzi rôznymi miestnosťami alebo dokonca rôznymi časťami nemocnice za používanie rovnakej telefónnej infraštruktúry je štandardom.

Štandard DECT pre bezdrôtové telefóny je k dispozícii aj pre IP telefóniu. Rozdiel sa týka len základňových staníc, ktoré komunikujú s ústredňou prostredníctvom lokálnej siete. Pre pracovný tok v zdravotníckom centre to znamená, že nie je nutné nič meniť, pretože bezdrôtová telefónia je stále k dispozícii.