Zmení hosťované VoIP váš zaužívaný pracovný postup?

Blog > Článok

Trhový podiel VoIP v telekomunikačnom priemysle neustále rastie s každým ďalším rokom. Implementácia SIP ako aj hosťované VoIP služby sú niekoľkomiliónové segmenty v rámci relatívne mladého priemyslu. Aj keď sa SIP etablovalo ako dominantný protokol, mnohé podniky naďalej uprednostňujú hosťované služby pre ich ľahké používanie a jednoduchosť.

Stále však existuje mnoho podnikov, ktoré z rôznych dôvodov neprešli na VoIP. Hlavnou prekážkou je nedostatočná informovanosť, vedomosti a interné odborné znalosti. Manažéri by radi vedeli, do čoho idú, skôr ako sa rozhodnú pre nákup služieb. Ako VoIP technológia ovplyvní môj tím/moju divíziu/moju spoločnosť? Aké zmeny by som mal urobiť a aké sú následky? To sú vaše najčastejšie otázky. Pozrime sa, ako hosťované VoIP môže zmeniť vaše obchodné pracovné postupy.

Známe, ale rozdielne

Každá nová technológia má svoju vlastnú učebnú krivku pre používateľov aj pre podnik ako celok. Vaši zamestnanci by sa mali oboznámiť s novými nástrojmi a začleniť ich do svojich existujúcich pracovných postupov. Jednou z vecí, ktoré hosťované VoIP nezmení, je skutočný zážitok s hlasovým volaním.

Najzákladnejšia funkcia volania alebo prijatia hovoru zostáva rovnaká. Ak máte stolný telefón, zdvihnite ho, aby ste hovor prijali, a vytočte číslo, aby ste mohli iniciovať hovor. Inou výhodou VoIP je, že stolný telefón môžete vylúčiť a môžete požívať iba aplikáciu softfónu vo svojom smartfóne či počítači. Prvým krokom je stiahnutie a inštalácia aplikácie ZoiPer (softphone). Zvyšok pracovného postupu zostane nezmenený.

To, čo sa zmení, je spôsob nastavenia a používania pokročilejších funkcií, ako je hlasová schránka alebo digitálne faxovanie. S tradičnými podnikovými telefónnymi systémami si mnoho firiem nemohlo dovoliť poskytnúť všetkým zamestnancom prístup k celej škále funkcií, ktorá bývala k dispozícii len pre vedúcich pracovníkov. VoIP vám umožňuje dať tieto funkcie každému, kto ich potrebuje. Vytvorenie skupinového konferenčného hovoru, pri ktorom niektorí ľudia  uskutočnia audio hovor a iní používajú video, si vyžaduje trochu viac práce. Nie je potrebné, aby ste sa naučili nastavovať všetky funkcie. Optimal Call všetko zariadi za vás.

Hosťované VoIP zmení pracovné postupy

Hosťované VoIP nemusia v niektorých odvetviach meniť pracovné postupy, zatiaľ čo v iných áno. Divízie, ktoré používajú telefóny najviac (predaj, marketing, zákaznícky servis, kontaktné centrá atď.) zaznamenajú najväčšie zmeny. VoIP nebolo spočiatku nič viac ako náhradou za tradičnú telefónnu linku. Dnešné služby VoIP ponúkajú omnoho viac, ako len to. Optimal Call ponúka integráciu medzi VoIP službou, cloudovou telefónnou ústredňou a rôznymi populárnymi podnikovými nástrojmi, ako sú napríklad systémy CRM. To znamená, že váš predajný tím bude môcť volať z aplikácie CRM prostredníctvom podnikových VoIP liniek. Po dokončení hovoru máte možnosť k záznamu o predaji/zákazníkovi pripojiť časové značky a ďalšie poznámky. Tieto zmeny samozrejme ovplyvnia spôsob, akým sa veci robia v rámci oddelenia.

Hosťované VoIP prináša množstvo funkcií, pokiaľ ide o interakciu so zákazníkmi. Zástupcovia starostlivosti o zákazníkov môžu podržať volajúcich na linke, prizvať do hovoru svojich šéfov, aby počúvali alebo dokonca prerušili konverzácie alebo presmerovať hovory do príslušnej hlasovej schránky. Procesy, ktoré v minulosti vyžadovali tucet alebo viac krokov, teraz vyžadujú iba jedno kliknutie.

Hosťované VoIP ponúka nové funkcie, ktoré dopĺňajú aj existujúce vylepšenia. Napríklad zamestnanci, ktorí pravidelne komunikujú so zákazníkmi, často musia robiť poznámky o rozhovoroch. Služby VoIP, ktoré prichádzajú s nahrávaním hovorov, môžu zvýšiť produktivitu a efektívnosť. Nemusíte sa spoliehať na to, že si zamestnanci na konci hovoru zapamätajú všetko na vyplnenie podrobností. Príslušné podrobnosti môžete zaznamenať pre neskoršiu kontrolu.

Jednotlivci v rámci organizácie môžu tiež meniť svoje osobné pracovné postupy v reakcii na funkcie ponúkané hosťovaným VoIP serverom. Predpokladajme, že práca zamestnanca vyžaduje, aby vykonával rutinné návštevy mimo pracoviska v lokalitách klienta. VoIP vám umožňuje používať smartfón na cestách spolu s vaším pracovným číslom pevnej linky. Teraz môžete navštíviť klienta bez toho, aby ste sa obávali straty hovorov od iných klientov.

Hosťované VoIP od Optimal Call

Toto je len niekoľko príkladov, ktoré poukazujú na to, ako hosťované VoIP môže zmeniť vaše pracovné postupy. Po nasadení VoIP v podniku zistíte, že zamestnanci nájdu nové spôsoby, ako ho integrovať do svojich pracovných postupov. Nebuďte prekvapení, ak vaša produktivita po prechode na VoIP od Optimal Call stúpne! Pre viac informácií neváhajte kontaktovať našich obchodných zástupcov na telefónnych číslach +421 41 2225 001+421 41 2225 004 alebo nás jednoducho kontaktujte cez kontaktný formulár na našej webovej stránke.

This content will appear inside a popup…